ENEL

Volcano View Hotel Privacy Policy

490

Το Ξενοδοχείο μας, Volcano View Hotel, ως μία εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο του τουρισμού και της φιλοξενίας, οφείλει να εφαρμόζει τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR), Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αριθμό 2016/679 και τον Ν. 4624/2019, τόσο όσον αφορά τα δεδομένα του προσωπικού μας όσο και των πελατών μας. Η συγκεκριμένη πολιτική απορρήτου σας εξηγεί με απλό και κατανοητό τρόπο α) πως συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα, που εσείς μας προωθείτε και β) τους λόγους της συλλογής και επεξεργασίας. Περαιτέρω, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.

1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και για ποιο λόγο :

Ονοματεπώνυμο, φύλο, πλήρη διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση, στοιχεία πληρωμής (αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, IBAN, στοιχεία καρτών κλπ), θέση εργασίας, αποδεικτικά της ταυτότητάς σας έγγραφα (ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή αριθμό βιβλιαρίου υγείας) ιθαγένεια, φορολογικά στοιχεία φυσικού προσώπου, ημερομηνίες διαμονής και προϊόντα ή υπηρεσίες που παραγγείλατε ή αγοράσατε.  Δεν συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, εκτός αν ο πελάτης επιθυμεί να μας τα προωθήσει για την διευκόλυνση της διαμονής του. 
Επίσης συλλέγουμε:
    • Δεδομένα για μέλη της οικογένειας ή/και συντρόφους ή/και φίλους, που θα διαμείνουν στο ξενοδοχείο μας,
    • Εικόνες και δεδομένα βίντεο και ήχου μέσω καμερών ασφαλείας,
    • Στοιχεία σύνδεσης wi-fi,
    • Αυτοματοποιημένες πληροφορίες : Όταν επισκέπτεσθε τον ιστότοπό μας, συλλέγουμε επίσης συγκεκριμένες πληροφορίες μέσω της χρήσης “cookies” ή άλλων αυτοματοποιημένων μέσων. Τα “cookies” είναι μικρά αρχεία πληροφοριών, που αποθηκεύονται από το browser σας στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τέτοιες πληροφορίες, μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
    • ημερομηνία και ώρα,
    • διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου,
    • domain name,
    • τύπος browser και το λειτουργικό σύστημα, που χρησιμοποιείτε,
    • διεύθυνση ιστοτόπου,
    • γεωγραφική τοποθεσία και
    • επιλογή γλώσσας.
Πως συλλέγουμε τις ως άνω πληροφορίες:
    • συμπληρώνοντας σχετική ηλεκτρονική φόρμα στον ιστότοπό μας,
    • συμπληρώνοντας την έντυπη φόρμα κράτησης,
    • επικοινωνώντας μαζί μας μέσω τηλεφώνου ή εκ του σύνεγγυς,
    • στέλνοντάς μας επιστολή, e –mail ή μήνυμα στα social media,
    • με την εγγραφή σας ως συνδρομητής για να λάβετε υπηρεσίες μας (π.χ. newsletter, ή όταν μας ακολουθείτε στα social media),
    • συμμετέχοντας σε έρευνα ή διαγωνισμό.
Εάν υποβάλετε προσωπικά δεδομένα σχετικά με άλλα άτομα σε εμάς (π.χ. εάν κάνετε κράτηση για άλλο άτομο), δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία να το κάνετε και μας επιτρέπετε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου.
Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα είτε απευθείας από εσάς, όταν επισκέπτεστε το ξενοδοχείο μας είτε μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών (ο ιστότοπος που λειτουργούμε: www.volcano-view.com, σελίδες κοινωνικών μέσων δικτύωσης facebook κλπ)
Αρχές Επεξεργασίας Δεδομένων :
    • Προσδιορισμός σκοπού και περιορισμός σκοπού: οι σκοποί για τους οποίους το Ξενοδοχείο μας συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα πρέπει να προσδιορίζονται και να είναι νόμιμοι. Τα δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό από τους καθορισμένους,
    • Διαφάνεια: παρέχονται σαφείς πληροφορίες σε άτομα σχετικά με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται και χρησιμοποιούνται προσωπικά δεδομένα, τη στιγμή που συλλέγονται τα δεδομένα,
    • Ελαχιστοποίηση δεδομένων: το Ξενοδοχείο μας συλλέγει μόνο προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για τον συγκεκριμένο ή τους συγκεκριμένους σκοπούς, δηλαδή συλλέγονται και χρησιμοποιούνται τα ελάχιστα απαιτούμενα προσωπικά δεδομένα,
    • Ακρίβεια: τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή και, όπου απαιτείται, να ενημερώνονται,
    • Διατήρηση: τα προσωπικά δεδομένα δεν διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό, τι είναι απαραίτητο,
    • Ασφάλεια: εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων,
    • Ευθύνη: το Ξενοδοχείο μας θα μπορεί να αποδείξει ότι έχει εφαρμόσει μέτρα για να συμμορφωθεί με τις προαναφερθείσες αρχές.
Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:
    • Η παροχή υπηρεσιών, που μας αναθέσατε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς,
    • Η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, π.χ. επιστροφή προκαταβολής, διαχείριση των αιτημάτων σας για αποζημίωση κλπ,
    • Η διαφύλαξη και η προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας, με δυνητική χρήση κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης (CCTV) και καμερών ασφαλείας προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύσουμε την ασφάλεια, φυσικών προσώπων, υλικών και εγκαταστάσεων,
    • Η συγκατάθεση, που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τις οποίες θέτει το νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για υπηρεσίες και προσφορές.
 
2.  Κοινοποίηση δεδομένων- Τρίτοι:
 
Το Ξενοδοχείο μας κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα στις κάτωθι κατηγορίες αποδεκτών :
    • Κρατικές αρχές, φορείς επιβολής του νόμου κλπ.
    • Συνεργάτες του Ξενοδοχείου μας. 
Δηλώνουμε ότι δεν πωλούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, που συλλέγουμε και αποθηκεύουμε. 
   
3. Υπεύθυνος Επεξεργασίας:

VOLCANO VIEW HOTEL Ανώνυμη Ξενοδοχειακή, Τουριστική, Κατασκευαστική και Εμπορική Εταιρεία, με δ.τ. «VOLCANO VIEW HOTEL», με αρ. ΓΕΜΗ 047963038000, που εδρεύει στην Σαντορίνη (Φηρά, ΤΚ. 84700), email: info@volcano-view.com, τηλ: 2286024780, website: www.volcano-view.com, σας ενημερώνουμε ότι για τους σκοπούς της επιχείρησής μας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας, πάντα σύμφωνα με τις επιταγές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και συγκεκριμένα του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της εθνικής νομοθεσίας.
 
4. Ασφάλεια
 
Το Ξενοδοχείο μας λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης και/ή παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Κάθε προσωπικό δεδομένο σε έντυπη μορφή θα φυλάσσεται σε κλειδωμένη αρχειοθήκη, συρτάρι ή άλλο ασφαλές μέρος, με αυστηρά περιορισμένη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του Ξενοδοχείου μας, και μόνο ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας, θα έχουν πρόσβαση σε αυτά. Οι εγκαταστάσεις μας προστατεύονται από κάμερες ασφαλείας κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης. Τα εμπιστευτικά έγγραφα αρχεία δεν θα μένουν αφύλακτα ή εκτεθειμένα σε κοινή θέα οπουδήποτε υπάρχει γενική πρόσβαση. Όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές προστατεύονται από κωδικούς ασφαλείας, προκειμένου να προστατεύσουν τα προσωπικά δεδομένα σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας. Τα ψηφιακά αρχεία είναι κωδικοποιημένα, κρυπτογραφημένα ή προστατευόμενα από κωδικούς ασφαλείας, σε μία μονάδα δίσκου δικτύου, η οποία τηρεί σε τακτική βάση αντίγραφα ασφαλείας. Όλα τα μέλη του προσωπικού μας είναι εφοδιασμένα με προσωπικούς κωδικούς ασφαλείας, και κάθε υπολογιστής σε τακτική βάση τους υπενθυμίζει την υποχρέωση αλλαγής των κωδικών αυτών για λόγους ασφαλείας. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνουμε από εσάς και περιέχουν ευαίσθητες ή εμπιστευτικές πληροφορίες προστατεύονται από κωδικούς ασφαλείας σε περίπτωση μεσολάβησης ανασφαλών διακομιστών μεταξύ του αποστολέα και του παραλήπτη του μηνύματος. Η παραπάνω ασφάλεια των υπολογιστικών και αποθηκευτικών μας συστημάτων, και η πρόσβαση σε αυτά, επιτηρείται και ελέγχεται διαρκώς. 
Εντούτοις, το Ξενοδοχείο μας δεν φέρει ευθύνη για πληρωμές, στις οποίες έχετε προβεί και λαμβάνουν χώρα σε διαφορετικούς από τους δικούς μας τραπεζικούς λογαριασμούς, ως αποτέλεσμα υποκλοπής. Για την ασφάλεια των συναλλαγών σας, σας συστήνουμε πριν εμβάσετε χρήματα σε κάποιο τραπεζικό λογαριασμό, να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να επαληθεύσετε την ορθότητα και την ακρίβεια των τραπεζικών λογαριασμών του Ξενοδοχείου μας.
 
5. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα συλλέγουμε, συμπεριλαμβανομένης κάθε υφιστάμενης εκ του νόμου υποχρέωσης. Το χρονικό διάστημα τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων θα προσαρμόζεται αναλόγως με τις επιταγές της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Προκειμένου να καθοριστεί ο χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων, θα λαμβάνεται υπόψη η ποσότητα, η φύση (αν αυτά εμπίπτουν σε κάποια ειδική κατηγορία δεδομένων), η έκθεση σε πιθανό κίνδυνο από μη νόμιμη χρήση, οι σκοποί της συλλογής και επεξεργασίας και το αν είναι δυνατή η επίτευξη των σκοπών αυτών με άλλα μέσα, καθώς και οι ισχύουσες εκ του νόμου υποχρεώσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι εκ του νόμου να τηρούμε βασικές πληροφορίες των πελατών μας (συμπεριλαμβανομένων στοιχείων επικοινωνίας, πληροφοριών πληρωμών και δεδομένων συναλλαγών) για ορισμένο χρονικό διάστημα αφότου έπαψαν να είναι πελάτες μας, για φορολογικούς λόγους.

6. Δεδομένα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης
Το Ξενοδοχείο χρησιμοποιεί κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης CCTV. Χρησιμοποιούμε σύστημα επιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας. Οι κάμερες ασφαλείας έχουν τοποθετηθεί ώστε να καλύπτουν την είσοδο του Ξενοδοχείου, τον χώρο της υποδοχής, τον περιβάλλοντα χώρο του κτηρίου, τους χώρους στάθμευσης, ταμεία, μηχανολογικές εγκαταστάσεις και χώρους με αυξημένη επικινδυνότητα. Οι χώροι που έχει τοποθετηθεί κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης CCTV φέρουν ειδική σήμανση.
Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στα εξής: ενίσχυση της προστασίας της προσωπικής ασφάλειας του προσωπικού και των επισκεπτών μας, διευκόλυνση της αναγνώρισης, σύλληψης και δίωξης παραβατών, προστασία των εγκαταστάσεων του Ξενοδοχείου μας, πρόληψη κλοπών, βανδαλισμών, ζημιών και διαρρήξεων, άσκηση ή/και υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. 
Σας διαβεβαιώνουμε ότι πρόσβαση στα δεδομένα σας έχει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας και μόνον εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας. Τα δεδομένα, τα οποία φυλάσσονται ψηφιακά είναι προστατευμένα με κωδικούς ασφαλείας. Το χρονικό διάστημα που διατηρούνται οι εικόνες και τα βίντεο είναι 15 ημέρες.

7. Τα δικαιώματά σας
Πρόσβασης, ενημέρωσης, ανάκλησης, τροποποίησης ή διόρθωσης : Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, και εφόσον το επιθυμείτε μπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο των πληροφοριών που έχουμε συλλέξει και αποθηκεύσει. Επίσης, έχετε δικαίωμα να ενημερώσετε, ανακαλέσετε, τροποποιήσετε ή διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα. 
Περιορισμού της επεξεργασίας και διαγραφής : Έχετε δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή ακόμα και τη διαγραφή τους.
Φορητότητας : Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή, που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιείτε και να τα επεξεργάζεσθε. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. 
Εναντίωσης ή Καταγγελίας: Έχετε δικαίωμα εναντίωσης ή καταγγελίας, σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για παράνομους σκοπούς ή χωρίς τη συγκατάθεσή σας. 
Για να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στις κάτωθι πληροφορίες επικοινωνίας. Τέλος, σε περίπτωση που διαμένετε σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή είστε πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιθυμείτε να προσφύγετε με καταγγελία αναφορικά με την χρήση από εμάς των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε στην τοπική σας αρχή, που είναι υπεύθυνη για την προστασία προσωπικών δεδομένων.
 
8. Επικοινωνία για θέματα προστασίας δεδομένων
Για οποιοδήποτε ερώτημα, απορία ή διευκρίνιση αναφορικά με τα θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μέσω email: info@volcano-view.com, τηλ. : 22860 24780, φαξ : 22860 24890, ταχ. διεύθυνση : Φηρά Σαντορίνης, Τ.Κ. 84700.


JOIN US ON SOCIAL MEDIA
Εγγραφή Newsletter
Your personal data is to be used by VOLCANO VIEW HOTEL in order to provide you with the VOLCANO VIEW HOTEL services that you requested, to send you information on VOLCANO VIEW HOTEL’ s activities and services and to provide offers tailored to your interests. You may object to receiving offers from us at any time, by using the unsubscribe link contained in every message from VOLCANO VIEW HOTEL, request access to, provide to a third party, rectify or remove any of your personal data processed by VOLCANO VIEW HOTEL. In order to exercise your rights, please write to info@volcano-view.com , or Fira Santorini, 84700, Greece. To find out more about VOLCANO VIEW HOTEL’ s processing of your personal data and your rights, please consult our Privacy Policy at the following address : Privacy Policy.
Safety
ISO UKAS
Φηρά - Σαντορίνη 847 00 - Τηλ: +30 22860 24780 / 3, fax: +30 22860 24890 e-mail: info@volcano-view.com
© 2024 Volcano View 5 Star Santorini Hotel. All rights reserved. Πολιτική Απορρήτου | Πολιτική Cookies | Όροι και Προϋποθέσες | MHTE : 1167K015A1203800 | Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 47963038000